ENS Messina - giorno 14.04.21 alle ore 17:30

ENS Ragusa - giorno 17.04.2021 alle ore 17:30

ENS Catania - giorno 19.04.21 alle ore 18:00

ENS Trapani - giorno 20.04.21 alle ore 17:30

ENS Palermo giorno 21.04.21 alle ore 16:00

ENS Agrigento - ENS Enna - ENS Caltanissetta - giorno 22.04.2021 alle ore 17:30

ENS Siracusa giorno 23.04.21 alle ore 17:30